Информация за електронното отчитане на болниците

На интернет страницата на НЦОЗА са публикувани:

  1. Наръчник за обмен на пакети с НЦОЗА - инструкция за ползване на КЕП (Квалифициран Електронен Подпис)
  2. Условия и процедури за включване на нови лечебни заведения за болнична помощ за ползване на Специализиран Болничен Софтуер
  3. Заявление за електронно отчитане
  4. Инцииращи шаблони: и съответните инструкции и примерни шаблони:
  5. Модули
  6. Този линк дава възможност за първоначално инсталиране на модул „Кодиране и очет“ и модул „Калкулация“ от ССБ. Информация, относно електронното отчитане на ЛЗБП, както и процедурата за включване на нови, са описани по-горе от т.1 до т.4

За въпроси и пояснения и подмяна на регистрационни ключове, моля обръщайте се към:
Ваня Лефтерова на тел. 02 9174071 v.lefterova@ncpha.government.bg
Петър Атанасов на p.atanasov@ncpha.government.bg
Емилия Станева на e.staneva@ncpha.government.bg
Анита Неева на тел. 02 9174076 a.boianova@ncpha.government.bg
N.B. Изпращайте въпросите си поне на два от посочените е-mail – и.

ВАЖНО: Новата версия на Специализирания софтуер за болниците (версия 06.98), актуализирана според последните изискванията за отчетност към НЗОК спрямо "Решение № РД-НС-04-24-1 от 29-03-2016" е достъпна тук.